De Proefplaatsing & inclusief werkgeverschap

09/02/2021 - Jaap den Dekker

In deze vierdelige serie* van de AWVN vragen we aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers die volgens het UWV nog niet bij elke werkgever bekend zijn. En dat is jammer, want het gaat met name over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij brengen je op de hoogte van wat er zoal mogelijk is in het bijdragen aan de banenafspraak.

Wat doet een jobcoach?
Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben. Een jobcoach kan helpen bij het inwerken, begeleiding bieden in de persoonlijke ontwikkeling en aanwezig zijn bij gesprekken met collega’s of management. Een jobcoach kan een werkgever dus veel werk uit handen nemen. Het doel van de begeleiding is dat de werknemer het werk uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.

Als een werknemer jobcoaching nodig heeft en een uitkering van UWV ontvangt, dan kan de aanvraag voor jobcoaching bij het UWV worden ingediend. In alle andere gevallen verloopt de aanvraag via de gemeente waarde medewerker woonachtig is. De regels rondom jobcoaching kunnen per gemeente verschillen. In deze uitleg gaan we uit van de route via UWV.

Er zijn twee typen jobcoaches.

Een externe jobcoach wordt door de werknemer aangevraagd via een erkende jobcoachorganisatie. Deze voorziening wordt door het UWV of de gemeente vergoed als er bij de werknemer sprake is van een structurele functionele beperking (SFB).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het inzetten van een externe jobcoach?

  • De jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV.
  • De jobcoach helpt minimaal een half jaar met inwerken. Verlenging is mogelijk. UWV bekijkt dit per case en elk halfjaar opnieuw. De begeleiding door de externe jobcoach duurt maximaal 3 jaar. In uitzonderlijke gevallen heeft de werknemer ook na drie jaar nog recht op verlenging.

Een interne jobcoach wordt door jou als werkgever geregeld. Bijvoorbeeld omdat er meerdere werknemers binnen het bedrijf werkzaam zijn die in aanmerking komen voor een jobcoach en je niet wil dat er verschillende jobcoaches in het bedrijf rondlopen. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn; het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie voor een interne jobcoach?

  • De werknemer voor wie je de jobcoach wil regelen heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden.
  • De werknemer werkt 12 uur per week of meer.
  • De werknemer verdient minimaal 35% van het minimumloon.
  • De subsidie kan worden toegekend zolang het dienstverband duurt, met een maximum van totaal 3 jaar. Heeft de werknemer na deze 3 jaar nog steeds begeleiding nodig, dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.

Een werkgever vertelt:

Koffiefabrikant MAAS zet graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in op de locaties waar zij werken. Om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen, maken ze gebruik van de hulp van jobcoach Arjoma. Ricky van Ginkel, regiomanager bij MAAS, ziet alleen maar voordelen:

“Een win-winsituatie. Arjoma helpt ons inzicht te krijgen in de doelgroep waar we mee werken en tegelijkertijd kan Lotte bij Arjoma terecht voor al haar vragen en zorgen rondom het werk.”

Lees het hele verhaal van deze Werkgever

Direct aan de slag
Wil je hulp bij werving en selectie van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en weten welke regelingen en instrumenten hierbij ondersteunend zijn? Of wil je misschien weten van welke regelingen je nu al gebruik kunt maken?
Neem dan contact op met een Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de buurt

Meer informatie nodig?
AWVN heeft de afgelopen jaren veel informatie verzameld over kansen zien en kansen benutten voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op ons Kennisplatform Inclusief werkgeven vind je onder andere:

  • De Zelfcoach; deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links
  • Een handige praatplaat waarmee je inclusief werkgeverschap binnen je organisatie bespreekbaar maakt
  • Belangrijke informatie over de Banenafspraak en wet- en regelgeving waar je als werkgever aan moet voldoen.

*Met deze serie willen we werkgevers informeren over de mogelijkheden die regelingen en instrumenten bieden. Heb je hier al ervaring mee en ben je tegen knelpunten aangelopen, dan horen we dat heel graag van je. Samen met werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak brengen we deze ervaringen terug naar die partijen – bijvoorbeeld UWV of gemeenten – die zaken kunnen verbeteren. Deel graag je ervaringen door met één van ons contact op te via de website.