De Proefplaatsing & inclusief werkgeverschap

13/01/2021 - Jaap den Dekker

In deze vierdelige serie* van de AWVN vragen we aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers die volgens het UWV nog niet bij elke werkgever bekend zijn. En dat is jammer, want het gaat met name over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij brengen je op de hoogte van wat er zoal mogelijk is in het bijdragen aan de banenafspraak.

Wat houdt een proefplaatsing in?
Als je twijfelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, kun je in een aantal gevallen via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing aanvragen. Kandidaten met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- WW-, IOAZ-, IAOW- of bijstandsuitkering komen in aanmerking voor deze regeling. Tijdens een periode van twee maanden beoordeelt de werkgever of de kandidaat inderdaad het werk aan kan. Je hoeft in die tijd geen loon te betalen, want de (kandidaat-) werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • De werknemer heeft nog niet eerder bij jouw bedrijf of organisatie gewerkt
  • Je moet de intentie hebben om de kandidaat na afloop van de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden
  • Voor mensen met een arbeidsbeperking geldt dat de periode van de proefplaatsing vaak ook wordt gebruikt om de loonwaarde te bepalen

Een werkgever vertelt:
Grafisch bedrijf GVO in Ede maakt al jaren dankbaar gebruik van proefplaatsingen: De eerste keer dat ik mensen op proef kreeg voor een speciale productieklus was voor mij een eyeopener. Het waren geschikte en gemotiveerde krachten, die ik graag wilde aannemen. Lees het hele verhaal van deze werkgever

Direct aan de slag
Wil je hulp bij werving en selectie van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en weten welke regelingen en instrumenten hierbij ondersteunend zijn? Of wil je misschien weten van welke regelingen je nu al gebruik kunt maken?
Neem dan contact op met een Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de buurt

Meer informatie nodig?
AWVN heeft de afgelopen jaren veel informatie verzameld over kansen zien en kansen benutten voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op ons Kennisplatform Inclusief werkgeven vind je onder andere:

  • De Zelfcoach; deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links
  • Een handige praatplaat waarmee je inclusief werkgeverschap binnen je organisatie bespreekbaar maakt
  • Belangrijke informatie over de Banenafspraak en wet- en regelgeving waar je als werkgever aan moet voldoen.

*Met deze serie willen we werkgevers informeren over de mogelijkheden die regelingen en instrumenten bieden. Heb je hier al ervaring mee en ben je tegen knelpunten aangelopen, dan horen we dat heel graag van je. Samen met werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak brengen we deze ervaringen terug naar die partijen – bijvoorbeeld UWV of gemeenten – die zaken kunnen verbeteren. Deel graag je ervaringen door met één van ons contact op te nemen: