Europese Commissie presenteert strategieën ‘Farm to Fork’ en Biodiversiteit

20/05/2020 - Niels Louwaars

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 de Farm to Fork Strategy en Biodiversiteitsstrategie gepubliceerd als deeluitwerkingen onderdeel van de Green Deal. De sector zaden en jonge planten kan belangrijke bijdragen leveren aan de ambities verwoord in deze strategieën, maar heeft wat zorgen over belangrijke details. Deze zorgen kunnen mogelijk in de toegezegde wettelijke kaders worden weggenomen.

Verdere verduurzaming van de land- en tuinbouwproductie is een belangrijke doelstelling van deze strategieën. Dit is ook al jaren een focus van de sector:  gezond uitgangsmateriaal is de basis van een gezonde teelt. Daarnaast investeert de sector enorm in het ontwikkelen van robuuste plantenrassen die weerstand bieden aan belangrijke ziekten en plagen en minder gevoelig zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook zijn nieuwe rassen nodig voor de innovatieve duurzame productiesystemen die doelen, zoals het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, dichterbij moeten brengen.

Veredeling en zaadtechnologie zijn ook van groot belang voor de plannen voor uitbreiding van de biologische teelten. De beschikbaarheid van biologisch uitgangsmateriaal is een uitdaging voor sommige gewassen.

Plantum is blij dat de commissie uitziet naar de uitkomsten van een nu lopende studie over ‘new genomic techniques’ in de plantenveredeling, die het behalen van deze doelen kunnen ondersteunen. Om de zaden en jonge planten van hoge kwaliteit te blijven leveren is de beschikbaarheid van technologieën voor veredeling en vermeerdering van groot belang.

Echter, het doel om het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen te halveren levert mogelijk ook een uitdaging op voor de sector, die gezond plantmateriaal wil kunnen blijven garanderen. Het sneller beschikbaar komen van alternatieven wordt echter toegejuicht.

Plantum onderschrijft het belang van biodiversiteit. De sector werkt vooral op het niveau van de genetische component van biodiversiteit. Plantenveredeling draagt daar de laatste 20 jaar in Europa aantoonbaar aan bij, zoals we zien bij de tomaten in onze supermarkten. (www.fopd.nl). We hebben gemerkt dat op mondiaal beleidsniveau de toegang tot genetische diversiteit onder druk staat, wat ons ernstige zorgen baart. Ook de Europese biodiversiteitsstrategie lijkt daar geen tegenwicht aan te bieden.

Niels Louwaars; “Met onze innovatiekracht dragen wij belangrijk bij aan de doelen van beide strategieën. Veredelaars hebben daarvoor toegang nodig tot diversiteit en tot de meest effectieve veredelingsmethoden.”

De beide strategieën worden in de komende jaren uitgewerkt in concreet beleid. Plantum denkt hier graag in mee.