Vandinter Semo wint de Duurzaamheidsprijs 2021

24/09/2021

De 6de editie van de Plantum Duurzaamheidsprijs 2021 is gewonnen door Vandinter Semo. Een bijzondere winnaar omdat de winst niet zit in een eigen product maar in het in verbinding brengen van de juiste partijen op het juiste moment. Hierdoor kunnen veehouders tegen gereduceerd tarief een duurzaam weidemengsel bestellen dat aansluit bij het doel om in de toekomst een meer circulaire landbouw te realiseren.

Vandinter Semo wint de Duurzaamheidsprijs 2021 omdat volgens het juryrapport de inzending  een bijdrage levert aan vergroting van de biodiversiteit in onze Hollandse weilanden. Niet alleen de biodiversiteit (planten, insecten en vogels) zijn gebaat bij een meer kruidenrijke weidelandschap, maar ook de gezondheid van de koe en de verduurzaming van de melkveehouderij. Een gevarieerde weide vraagt ook om minder kunstmestgebruik, en dus minder CO2-productie bij de productie van kunstmest. Er zijn al meerdere zaadmengsels op de markt, maar deze zijn tot nu toe niet economisch haalbaar voor de boer of niet geschikt voor de koe. De vraag naar dit specifieke zaadmengsel was zo groot dat aanbieder Pure Graze aan het succes dreigde te bezwijken. Op initiatief van Vandinter Semo, Nederlands producent en leverancier van graszaden, klavers en kruiden, worden andere partijen, Pure Graze, LTO, Urgenda en Triodos  bij elkaar gebracht zodat met een aanzienlijke korting het mengsel kan aan veehouders kan worden aangeboden. Dit is het vernieuwende van dit initiatief, de bundeling van krachten, de verbinding van vier individuele partijen. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare grasland ingezaaid met het nieuwe mengsel. De provincies Brabant, Gelderland, Utrecht en Groningen haken ook aan, waardoor nu ook de overheid partij is geworden.

De duurzaamheidstrofee is uitgereikt door Bernadette Regeer van het ministerie van LNV.  

Alle inzendingen zijn te bekijken op onze website.