Afwijzing vrijstellingsaanvraag asulam 2022

24/02/2022 - Gea Bouwman

Helaas moeten we u melden dat de vrijstellingsaanvraag 2022 voor Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) zeer waarschijnlijk wordt afgewezen.

Vanaf 2012 heeft UPL samen met diverse teeltsectoren (waaronder Plantum) jaarlijks een vrijstelling verkregen voor het toepassen van asulam tegen onkruid in de onbedekte teelt van spinazie, spinaziezaadteelt, hyacint, tulp, lelie, bloemenzaadteelt en de teelt van gezaaide zomerbloemen.

Voor 2022 wordt de vrijstellingsaanvraag ondanks grote inspanningen vanuit UPL, Plantum, KAVB en ZLTO, afgewezen op basis van een risicobeoordeling door het Ctgb. Deze Ctgb-beoordeling valt nu negatief uit als gevolg van strengere beoordelingscriteria. Hierdoor zal asulam dit seizoen helaas niet beschikbaar of inzetbaar zijn in Nederland, ondanks het gegeven dat asulam vanuit landbouwkundig oogpunt onmisbaar is.

UPL Benelux meldt dat ze zich zal blijven inzetten voor het behoud en het ontwikkelen van een effectief middelenpakket voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Voor vragen kunt u contact opnemen met UPL Technisch Crop Manager Marcel van Doorne via 06-22853082 of m.vandoorne of Sales manager Leen Struik via 06-81869247 of leen.struik.