Bezoek DG WIPO aan Nederland

02/06/2022 - Sjoerd Bijl

Bijna twee jaar geleden werd Daren Tang als Directeur-Generaal van het World Intellectual Property Organisation (WIPO) benoemd. Vlak na zijn aanstelling kreeg hij van Marien Valstar (ministerie van LNV) de uitnodiging om de innovatieve Nederlandse kwekerssector te bezoeken. Nu de reisbeperkingen minder zwaar zijn kwam dit bezoek nu, als onderdeel van een langer bezoek aan Nederland, tot stand. Tang, tevens Secretaris-Generaal van UPOV, was in Nederland om te spreken over het belang van intellectueel eigendom voor innovatie.

Op 24 mei j.l. waren Anthura, veredelaar in anthurium en orchidee en Wageningen University and Research gastheer, en lieten zien hoe de plantveredeling gesteund kunnen worden door het gebruik van effectieve IE-systemen als het kwekersrecht en het merkenrecht. Tang was zichtbaar onder de indruk van het veredelingswerk, en zag direct waarom een effectief systeem van intellectueel eigendom juist in deze sector zo van belang is.

Hij ziet IE als een belangrijk instrument om creativiteit, inventiviteit en probleemoplossend vermogen te stimuleren. Volgens hem is het dan ook volstrekt onterecht dat veld van IE soms wordt weggezet als instrument van multinationals om veel geld te verdienen ten koste van consumenten en kleine ondernemers. Juist MKB-ers profiteren van een effectief IER-systeem, aldus Tang. Het hoofddoel is ook niet om bedrijven zo veel mogelijk geld te laten verdienen, maar om ondernemers in staat te stellen waarde te creëren voor de samenleving.

Hij vindt de veredelingssector een lichtend voorbeeld van hoe IE een rol kan vervullen in het behalen van een aantal grote beleidsdoelen. Denk hierbij aan het tegengaan van klimaatverandering, het wereldwijd uitbannen van honger en armoede en het ontwikkelen van lokale economieën. Als Secretaris-Generaal van UPOV en geboren Singaporeaan zei hij het dan ook heel belangrijk te vinden dat juist landen in de ‘Global South’ een sterk systeem opbouwen op basis waarvan nieuwe plantenrassen lokaal ontwikkeld én geëxploiteerd kunnen worden.

Daren Tang karakteriseert zijn bezoek aan Nederland als “eye opener”. Hij ziet het Nederlandse ecosysteem waarin de overheid, universiteiten en bedrijven samen werken aan vooruitgang als voorbeeld voor de wereld. Tang is een enthousiaste, geïnteresseerde en benaderbare persoon die zich tot doel heeft gesteld om het positieve verhaal rond IE te vertellen.