Call voor AI onderzoeksprojecten van MKB

15/03/2022 - Monique van Vegchel

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opent deze call die specifiek is bedoeld voor MKB’ers die samen willen werken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen/vernieuwen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van AI. De call wordt georganiseerd in het kader van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).
Voor de call is een budget van € 2,9 miljoen beschikbaar.

U kunt de MIT R&D-samenwerkingsprojecten AI aanvragen vanaf 15 maart 2022 tot en met 10 mei 2022 17.00 uur.

Hier vindt u meer informatie over de call en de voorwaarden.