CEN publiceert specificaties voor biostimulanten

26/07/2022 - Gea Bouwman

Biostimulanten hebben met name effect op de groei en weerbaarheid van planten. Waar gewasbeschermingsmiddelen werkzaam zijn tegen pathogenen of biotische stress, bevordert een biostimulant juist de groei en weerbaarheid van de plant tegen abiotische stress.

Biostimulanten vallen onder de nieuwe Europese Meststoffen verordening EU 2019/1009. Hiermee worden biostimulanten officieel binnen de Europese Unie erkend als landbouw productiemiddel. Door middel van geharmoniseerde normen kan vervolgens aangetoond worden welke producten aan de wetgeving voldoen. Deze producten worden voorzien van een CE-markering en kunnen daarna vrij verhandeld worden binnen de EU.

Overigens blijft het vooralsnog mogelijk om Nederlandse producten met biostimulanten zonder CE-markering in Nederland op de markt te brengen en te gebruiken (zie hier voor meer informatie). 

En voor de duidelijkheid: alleen voor biostimulanten opgenomen in EU 2019/1009 kan een CE-markering worden aangevraagd. Dit zijn in de categorie micro-organismen biostimulanten behorende tot de groepen Azotobacter, Mycorrhiza’s, Rhizobium en Azospirillum. Om voor andere micro-organismen, zoals de veel toegepaste Bacillus, een CE-markering aan te vragen, dient eerst een wetswijziging doorgevoerd te worden en dat is een langdurig traject. Dit is een veelgehoorde klacht op de nieuwe Europese wet.

Nederlandse belanghebbenden kunnen in de NEN-normcommissie meepraten over de afspraken die op Europees niveau over biostimulanten worden gemaakt. Plantum heeft zich bij deze commissie aangesloten. De NEN levert input aan de standaardiseringscommissie op Europees niveau: de CEN (Frans: Comité Européen de Normalisation, Engels: European Committee for Standardization).

Onlangs heeft de CEN vijf voorlopige specificaties gepubliceerd met betrekking tot claims voor plant biostimulanten. De publicaties zijn met name bestemd voor fabrikanten, laboratoria, onderzoekers, technische centra, bedrijven die de producten op de markt brengen, aanmeldende autoriteiten, aangemelde instanties en markttoezichtautoriteiten. Ze geven inzicht in de criteria voor beoordeling van biostimulanten en hoe productclaims onderbouwd kunnen worden om in aanmerking te komen voor een CE-markering. Deel 1 gaat over de algemene beoordelingscriteria en hoe claims onderbouwd kunnen worden (CEN/TS 17700-1:2022).

De delen 2 t/m 5 behandelen achtereenvolgens:
- deel 2: Nutriënten gebruiksefficiëntie als gevolg van het gebruik van een plant biostimulant;
- deel 3: Tolerantie voor abiotische stress als gevolg van het gebruik van een plant biostimulant;
- deel 4: Bepaling van kwaliteitskenmerken als gevolg van het gebruik van een plant biostimulant;
- deel 5: Bepaling van de beschikbaarheid van vastgelegde nutriënten in de bodem of rhizosfeer.

De publicaties zijn tegen betaling te bestellen bij de CEN via deze link