Controle op buitengebruik neonicotinoiden

01 februari 2019 - Gea Bouwman

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst telers in Nederland op het verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam buiten uit te zaaien of te planten. Dit verbod geldt sinds 19 december 2018 en is ingesteld om bijen en andere bestuivers te beschermen.

De EU-lidstaten hebben op 27 april 2018 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden het buitengebruik totaal te verbieden. Deze gewasbeschermingsmiddelen mogen sinds 19 december 2018 alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen.

Een aantal Europese landen, waaronder België, verleent tijdelijk vrijstelling voor het gebruik van één van de neonicotinoïden als zaadbehandeling voor onder andere suikerbietenzaad. In Nederland is het in de handel brengen of gebruiken van deze zaden verboden. De NVWA zal controleren of telers zich houden aan het verbod.

Respijttermijnen Cruiser 70 WS
Als gevolg van het Europese besluit heeft Syngenta de verlengingsaanvraag van thiamethoxam ingetrokken. De respijttermijnen voor Cruiser 70 WS zijn nu bekend, zie hieronder het nieuwsbericht van Syngenta:

Door de intrekking van de toelating zal Cruiser 70 WS, na de opgebruiktermijn, niet langer beschikbaar zijn voor de zaaizaadontsmetting van boerenkool, chinese kool, sla en andijvie. Zeker in een tijd waarin het middelenpakket toch al steeds kleiner wordt, is dit geen gemakkelijke beslissing geweest. Syngenta is nog steeds van mening dat Cruiser 70 WS, mits correct gebruikt, veilig toegepast kan worden voor mens, dier en milieu.

Vanuit de afzetketen is er echter een steeds grotere druk op de telers om geen neonicotinoïden in te zetten. Het gevolg daarvan is dat de omzet van Cruiser door het beperkte gebruik in eerder genoemde teelten op een dusdanig laag niveau komt te liggen dat het voor Syngenta niet meer te verantwoorden is om de aanvullende kosten voor de Europese registratie van dit product te maken.

Bij de intrekking van de toelating van Cruiser 70 WS zijn de volgende respijttermijnen vastgesteld.

  • De toelating vervalt op 30 april 2019
  • Verkoop door Syngenta van Cruiser 70 WS is nog toegestaan tot 30 oktober 2019
  • Cruiser 70 WS mag worden gebruikt tot uiterlijk 30 oktober 2020, dwz dat zaaizaadbehandeling, fytodrip en behandeling van dummypillen met Cruiser 70 WS mag worden toegepast tot uiterlijk 30 oktober 2020
  • Uitzaai van behandelde zaden en gebruik van dummypillen mag plaatsvinden tot 30 oktober 2021

Toevoeging Plantum: de toelating was al beperkt tot bedekte teelten; ook zaadbehandeling van sla, andijvie en koolachtigen die binnen opgekweekt worden, maar buiten afgeteeld worden, was al niet meer toegestaan. De respijttermijnen voor opgebruik en uitzaai zijn dus alleen van toepassing voor zaden die bestemd zijn voor de permanent bedekte teelten.