Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

23/04/2020 - Jaap den Dekker

Bron: Stigas​

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, hebben de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren. Het protocol is vanaf vandaag beschikbaar.

U kunt het protocol op de website van stigas downloaden.

Branchespecialisten van Stigas hebben de sectorale knelpunten verzameld. De werkzaamheden met risico's worden per stuk toegelicht met een oplossing of oplossingsrichting. Bekijk hier de knelpuntenanalyse​