Openstelling steunmaatregel – regeling nog niet definitief

07/05/2020 - Niels Louwaars

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.NL) heeft vandaag de aanmeldingen voor de steunmaatregelen voor de agrarische sector opengezet. Kanttekening hierbij is dat de regeling nog niet definitief is en nog moet worden vastgesteld door de Europese Commissie. Dit betekent dat aanvragen al wel gedaan kunnen worden, maar dat de afhandeling van de aanvragen nog niet opgepakt kan worden. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, plaatsen wij dit op onze website.

Alle beschikbare informatie, voorwaarden en de wijze van aanvragen zijn terug te vinden op de pagina's:

Zodra de regeling bekend is, beoordeelt Plantum of het zinvol is een leidraad uniforme schaderapportage op te stellen waarbij dan speciaal aandacht aan licentie-inkomsten besteed wordt. Hiervoor is een kleine werkgroep ingesteld die stand-by is.