Ctgb-nieuws april 2021

30/04/2021 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar april-vergadering 2021 drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik toegelaten. Van vier middelen is de toelating uitgebreid en één middel is geherregistreerd.

Van 37 middelen is de toelating ingetrokken, waarvan 36 de werkzame stof mancozeb bevatten. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Graanherbicide en biologisch insecticide voor bedekte teelten
Het onkruidbestrijdingsmiddel Renitar (werkzame stoffen: florasulam en halauxifen-methyl) is via Wederzijdse Erkenning uit België toegelaten voor gebruik in wintergraan (m.u.v. spelt en kanariezaad) en zomergraan (m.u.v. rogge en haver). Corteva werkt aan de toelating voor graszaadteelt. Ter overbrugging naar reguliere toelating vroeg Plantum op verzoek van de Werkgroep Graszaad en Graszoden vrijstelling aan voor Renitar, voor bestrijding van breedbladige onkruiden, namelijk diverse meldesoorten in het bijzonder melganzevoet, ooievaarsbek, papegaaiekruid, duivekervel en hondsdraf. De NVWA concludeerde echter dat er geen sprake was van een landbouwkundige noodsituatie en daarom werd geen vrijstelling verleend.

Velifer is een nieuw biologische insecticide van BASF, op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana PPRI 5339. Deze stam van Beauveria bassiana was nog niet eerder toegelaten in Nederland, en ook nog niet elders in Europa. Velifer wordt toegelaten in de bedekte teelt van aardbei, vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare en niet-eetbare schil), vruchtgroenten van Solanaceae, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Het heeft een contactwerking en kan ingezet worden tegen o.a. luizen, spintmijt, wittevlieg, wolluis en trips.

Uitbreidingen voor biologische fungiciden
Het biologische schimmelbestrijdingsmiddel Taegro (werkzame stof: Bacillus amyloliquefaciens stam FZb24) van Syngenta krijgt een uitbreiding met enorm veel kleine toepassingen, waaronder graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras, oliehoudende zaden, vezelgewassen, diverse groenbemesters en voedergewassen, graszodenteelt, aardbei vermeerdering en teelt, groententeelt (opkweek), vele kleine kleinfruit-, groenten-  en sierteeltgewassen, bloemenzaadteelt (onbedekt), veredeling en zaadteelt breed m.u.v. de ‘grote’ onbedekte zaadteelten. De aanvraag is financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.

Taegro is in december 2018 voor het eerst toegelaten in Nederland, in de onbedekte teelt van druif. In oktober 2019 volgde een uitbreiding met bedekte teelt van aardbei (tegen grauwe schimmel), sla (tegen valse meeldauw), courgette, komkommer, meloen, watermeloen en vruchtgroenten van Solanaceae (tegen o.a. echte meeldauw).

Plantum had gevraagd ook zaadbehandeling mee te nemen in de aanvraag, omdat Taegro in de Verenigde Staten ook als zaadbehandeling is toegelaten. Dit is echter een heel andere toepassing, qua risico’s niet direct vergelijkbaar met de nu aangevraagde uitbreidingen, en kon daarom nu niet meegenomen worden.

De toelating van het biologische fungicide Polyversum (op basis van Pythium oligandrum stam M1) wordt via de wederzijdse erkenningsprocedure uitgebreid met sla en bedekte teelt van aardbei, lactuca spp., spinazie-achtigen, rucola, aromatische kruidgewassen, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil m.u.v. augurk, vruchtgroenten van Solanaceae m.u.v. tomatillo, asperge en sierteeltgewassen. Polyversum was pas vorige maand voor het eerst toegelaten.

Herregistratie Menno Florades
Het ontsmettingsmiddel Menno Florades (werkzame stof: benzoezuur) is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel en nu geherregistreerd. Menno Florades kan worden toegepast in de land- en tuinbouw, voor ontsmetting van: klein gereedschap door dompelen; niet-doorlatende vlakke, harde oppervlakken door onder laten lopen; harde oppervlakken en containers door gieten; oppervlakken (tafels, trays, machines, containers, potten etc.) door spuiten of schuimen.

Vervallen mancozeb
Als gevolg van het Europese besluit tot niet-hergoedkeuring van de werkzame stof mancozeb, komen alle toelatingen van middelen op basis van mancozeb te vervallen per 04-07-2021. Er geldt een aflevertermijn voor de producten tot 04-11-2021 en een opgebruiktermijn tot 04-01-2022.