Ctgb-nieuws augustus 2021

31/08/2021 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar augustus-vergadering 2021 twee nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op basis van één werkzame stof toegelaten en van drie middelen de toelating uitgebreid.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Nieuw biologisch middel voor aardappel
De nieuwe toelatingen betreffen de biologische fungiciden Polygandron WP en TTP op basis van de schimmel Pythium oligandrum stam M1, voor gebruik in aardappelen. Deze schimmel kreeg eerder dit jaar de eerste toelating in Nederland met het product Polyversum, in granen, koolzaad en diverse kleine akkerbouwgewassen, aardbei en diverse groente- en sierteeltgewassen.

Uitbreidingen Pergado, Fresco en Granprotec
Het fungicide Pergado V (mandipropamid) van Syngenta heeft een mooie grote uitbreiding gekregen met vele teelten, waaronder ook specifieke uitgangsmateriaalteelten. Het middel wordt uitgebreid in de teelt van: hop (onbedekte teelt), aardbei vermeerderingsteelt (onbedekte teelt), wijndruif (onbedekte teelt), voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie (onbedekte teelt), najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt), snijbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt), trekheesters (bedekte teelt), snijgroen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), bosen haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en - struiken (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (pot- en containerteelt, onbedekte teelt), vaste plantenteelt (bedekte teelt), bloemenzaadteelt (onbedekte en bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouw, groente, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt).

Het herbicide Fresco (metobromuron) wordt uitgebreid met de kleine toepassingen afrikaantjes en pioenroos. Via de ‘moedertoelating’ in Frankrijk was eerder al zaadteelt van wortelen, veldsla en pastinaak op het etiket gekomen, naast bonenteelt en diverse bloembolteelten. Ons verzoek de toelating ook uit te breiden naar veredeling en alle (kleine) zaadteelten is nog niet gerealiseerd.

Granprotec (deltamethrin) kreeg een uitbreiding via wederzijdse erkenning. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met het gebruik in tarwe (toelating was: alle granen met uitzondering van tarwe) en de claim tegen grauwe rijstmot in alle granen in opslag of bestemd voor opslag.