Ctgb-nieuws februari 2021

26/02/2021 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar februari-vergadering 2021 vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik toegelaten. Van drie middelen is de toelating uitgebreid, van twaalf middelen op basis van azolen is de toelating aangepast.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Nieuwe middelenDe groeiregulator Largo (werkzame stof gibberellinezuur GA3) van Chrysal International B.V. wordt toegelaten in de bedekte teelt van Pelargonium; potplant en stek en in de bedekte teelt van de potplant van cyclaam; sierkool; helleborus; spathiphyllum en chrysanthemum en in de teelt van snijbloemen: alstroemeria, aster, astrantia, brassica, carthamus, celosia, crocosmia, curcuma, eryngium, euphorbia, gypsophila, helleborus en lilium.

Het onkruidbestrijdingsmiddel PIXXARO (werkzame stoffen fluroxypyr-meptyl en halauxifen-methyl) van Dow AgroSciences B.V. is via  wederzijdse erkenning uit België toegelaten in de teelt van wintergraan m.u.v. kanariezaad en zomergraan m.u.v. haver. De mogelijkheden voor uitbreiding naar graszaadteelt worden bekeken.

Zwavel-tabletten van de Spaanse firma AFEPASA zijn toegelaten voor ruimtebehandeling in de kas tegen schimmels, met name meeldauw. De toelating is voor bedekte teelt van: vruchtgroenten van Solanaceae, aardbei, bessen, druif, braam- en framboos-achtigen, bladgroenten, peulgroenten, courgette, vruchtgroenten van cucurbitacea niet-eetbare schil, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruidenteelt vers of gedroogd m.u.v. medicinale kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, bloembol- en bloemknolgewassen, boomkwekerijgewassen m.u.v. rozen, rozen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

Limocide (sinaasappelolie) van firma Vivagro wordt via wederzijdse erkenning toegelaten in de bedekte teelt van aardbei, tomaat, paprika, radijs en sierteeltgewassen.

Uitbreidingen
Het fungicide Proplant (propamocarb hydrochloride) van Arysta LifeScience Benelux Sprl wordt uitgebreid met kleine toepassingen in de teelt van aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt. Proplant was al toegelaten in sla als gewasbehandeling tegen valse meeldauw en o.a. vruchtgroenten en bloemisterijgewassen als druppel- en aangietbehandeling tegen voetrot en wortelrot (Pythium spp. en Phytophthora spp.).

Het fungicide Amistar (azoxystrobin) van Syngenta Crop Protection B.V. wordt uitgebreid in voorjaars en najaars geplante bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt).

De toelating van schimmelbestrijdingsmiddel Property (pyriofenon) van ISK Biosciences Europe N.V. wordt uitgebreid met triticale, spelt en de kleine toepassingen winter- en zomerrogge en haver. Property was al toegelaten in tarwe, tegen echte meeldauw.

Bloembollen, azolen en compostering
Voor 12 azolen (triazolen en imidazolen) die als fungicide worden toegepast in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen worden de toepassingsvoorwaarden aangepast. Het gebruik van deze middelen wordt uitsluitend toegestaan indien het organisch restmateriaal van bloembol- en bloemknolgewassen wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de website van het Ctgb.

De achtergrond van deze maatregel is dat het gebruik van azolen kan leiden tot resistente vormen van de schimmel Aspergillus fumigatus in hopen met restmateriaal. Deze veel voorkomende schimmel wordt ook aangetroffen bij patiënten met longinfecties. De resistente schimmels kunnen dan ook resistent zijn tegen humane geneesmiddelen op basis van azolen, waardoor infecties moeilijk zijn te behandelen.