Ctgb-nieuws februari 2022

15/03/2022 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar februari-vergadering 2022 één nieuw gewasbeschermingsmiddel toegelaten en twee middelen kregen een uitbreiding met kleine toepassingen. Twee middelen werden geherregistreerd (‘renewal’) met aanpassingen van de toelating, van vier middelen werden de toelatingen gewijzigd. Van acht middelen werd de toelating ingetrokken, waaronder de grondontsmettingsmiddelen Monam en Nemasol (werkzame stof metam-natrium).

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Etiketuitbreidingen voor Scelta en Dagonis
Door samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland en Certis Europe is een etiketuitbreiding van Scelta ten behoeve van de aubergine- en komkommerteelt gerealiseerd. Scelta (werkzame stof: cyflumetofen) kan ingezet worden als correctiemiddel tegen spint, als de biologische bestrijders de spintmijt onvoldoende onder controle kunnen krijgen. De uitbreiding is tot stand gekomen via de procedure voor kleine toepassingen en gefinancierd door Certis Europe en het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

Er is ook een uitbreiding als kleine toepassing toegekend voor het fungicide Dagonis (difenoconazool en fluxapyroxad in de teelt van sluitkoolachtigen (onbedekte teelt).

Herbicide voor aardappel en mais
Als nieuw product is Rimuron (rimsulfuron) toegelaten. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast door middel van een na opkomst toepassing in de teelt van consumptieaardappel, zetmeelaardappel en mais. Rimsulfuron was al toegelaten in deze gewassen, en overigens ook in raketblad en tolerante cichorei, als het product Titus.

Respijtperioden Emesto producten bekend
Reeds eerder had Bayer bekend gemaakt dat de toelatingen van de Emesto producten, op basis van de werkzame stof penflufen, komen te vervallen. Deze knolbehandelingsmiddelen worden ingezet voor de bestrijding van Rhizoctonia (lakschurft) en Zilverschurf in zowel poot-, consumptie- als zetmeelaardappelen.

In augustus 2020 is de nieuwe Europese classificatie van penflufen gepubliceerd. Vooruitlopend op het ScoPAFF besluit en rekening houdend met de inwerkingtreding van de classificatie per 1 maart 2022 heeft het Ctgb de respijtperiodes vastgesteld. De uiterste aflevertermijn is
1 maart 2022 en de opgebruiktermijn is vastgesteld op 1 juli 2022.
Bayer meldt dat het belangrijk is te weten dat het uitgangsmateriaal van alle vormen van de aardappelteelt tot de opgebruiktermijn kan worden behandeld. Ook de oogst van teeltseizoen 2022 kan normaal worden afgezet in de handelskanalen, zowel binnen als buiten de EU.