Ctgb-nieuws juli 2022

01/08/2022 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar juli-vergadering 2022 geen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Twee middelen kregen uitbreidingen met kleine toepassingen, één middel kreeg wijzigingen, twee toelatingen werden hernieuwd en van vijf producten werd de toelating ingetrokken.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Uitbreiding zaadbehandelingsmiddel Maxim 480 FS
De toelating van het zaadbehandelingsmiddel Maxim 480 FS (werkzame stof: fludioxonil) van Syngenta Crop Protection wordt uitgebreid met een range van kleine toepassingen. Dit fungicide geeft bescherming tegen bodem- en kiemziektes zoals Alternaria spp, Fusarium spp, Rhizoctonia solani en Sclerotinia spp. Maxim 480 FS had al toelating in veel groentengewassen zoals bladgewassen, vruchtgroenten, kolen, wortelen en uien. Daar zijn nu ongeveer alle nog ontbrekende groentegewassen bij gekomen, een aantal oliehoudende akkerbouwzaadgewassen, cichorei, vele kruidgewassen, bedekte potplanten en bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt van diverse gewasgroepen. Het precieze etiket zal binnenkort op de Ctgb-site gepubliceerd worden.

Deze uitbreidingsaanvraag was een pilot “zonale aanvraag van kleine toepassingen van een zaadbehandelingsmiddel”: zie dit bericht.

Uitbreiding Proclaim
Vorig jaar verloor het rupsenbestrijdingsmiddel Affirm (werkzame stof: emamectin benzoaat) als gevolg van Europese besluitvorming over de werkzame stof alle buitentoepassingen. Enkel bedekte teelt van boon met peul, van erwt met peul en van bedekte veredeling en zaadteelt van groentengewassen en kruiden bleven op het etiket. Syngenta heeft de naam van het product inmiddels gewijzigd in Proclaim.

Proclaim heeft nu een uitbreiding van de toelating gekregen voor de bedekte teelt van: aardbei, vruchtgroenten van Cucurbitaceae, aubergine, potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredeling- en zaadteelt van akkerbouw, fruitgewassen en sierteeltgewassen.

Ingetrokken middelen
Van vijf gewasbeschermingsmiddelen op basis van isopyrazam is de toelating ingetrokken: Bontima, Reflect, Sunjet Flora, Embrelia en Gigant. Deze fungiciden werken onder andere tegen echte meeldauw. De toelating vervalt als gevolg van de Europese niet-hergoedkeuring van de werkzame stof. De toelatingen vervallen per 8-9-2022 en er geldt een aflever- en opgebruiktermijn tot 8-12-2022.