Ctgb-nieuws maart 2021

30/03/2021 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar maart-vergadering 2021 vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik toegelaten. Van één middel is de toelating uitgebreid, twee middelen zijn geherregistreerd en van drie middelen is de toelating aangepast. Van één middel is de toelating ingetrokken. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Drie nieuwe graanfungiciden
Het biologisch fungicide Polyversum (werkzame stof: Pythium oligandrum stam M1) is toegelaten via de procedure van wederzijdse erkenning. Bij deze procedure worden gewassen 1-op-1 overgenomen uit de toelating in het land van oorsprong en kunnen geen gewassen toegevoegd worden. Polyversum wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, zomertarwe, zomergerst en koolzaad en als kleine toepassing in de teelt van rogge, triticale, droog te oogsten erwten, sojaboon, lupine, blauwmaanzaad, mosterd, zonnebloem (onbedekte teelt), koolzaad (groenbemester), hop, aardbei (onbedekte teelt), wijndruif (onbedekte teelt), erwt met peul, erwt zonder peul (onbedekte teelt), koolgewassen (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) en op golfterrein en gazon.

Ook QUESTAR van Dow Agrosciences wordt via de procedure van wederzijdse erkenning  (werkzame stof: fenpicoxamid) toegelaten. Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt toegelaten tegen roest en bladvlekkenziekte in winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, spelt en triticale.

Het nieuwe fungicide Revystar (werkzame stoffen: fluxapyroxad en mefentrifluconazool) van BASF wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst en in de teelt van de kleine toepassingen triticale, winterrogge, zomerrogge en haver.

Uitbreiding kleine toepassingen voor Rudis
Bayer CropScience heeft een uitbreiding van de toelating van Rudis (werkzame stof: prothioconazool) met een heel aantal kleine toepassingen gerealiseerd. De toelating van Rudis wordt uitgebreid in de teelt van: graszaadteelt (m.u.v. Engels raaigras), vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, grasachtige groenbemesters (m.u.v. raaigras), kruisbloemige groenbemesters (m.u.v. bladrammanas en gele mosterd), facelia; spurrie; afrikaantjes; raketblad; sudangras; deder; bladraap; zwaardherik; niger, miscanthus, olifantgras, graszodenteelt, sjalotten (onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt).

Herregistratie zaadbehandelingsmiddel Force
Force (werkzame stof: tefluthrin) van Syngenta Crop Protection krijgt een hernieuwde toelating. Het insectenbestrijdingsmiddel voor zaadbehandeling wordt toegelaten voor gebruik in bieten en zaaizaad bestemd voor export. Bij de herregistratie worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voor het beschermen van de werker (degene die het behandelde zaad zaait en/of de zaaimachine schoonmaakt) en een zin voor volggewassen opgenomen op het WG.

Wijzigingen
Overige wijzigingen betreffen aanpassing van de driftreducerende maatregelen, zodat ze in overeenstemming zijn met het DRT-klassensysteem en met het Activiteitenbesluit.