Ctgb-nieuws oktober 2022

27/10/2022 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar oktober-vergadering 2022 één nieuwe gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten en van drie middelen de toelating uitgebreid. Daarnaast is van vijf middelen de toelating gewijzigd en van twee middelen de toelating ingetrokken.
De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Feromoonproduct tegen Tuta
Er is weer een product op basis van twee feromonen toegelaten tegen tomatenmineermot (Tuta absoluta): Enrapt Tuta Press. Het product bevat dezelfde stoffen als de eerder toegelaten producten Isonet T en Tutatec. Enrapt Tuta Press wordt toegelaten voor professioneel gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van feromonen middels het aanbrengen van een controlled release gel met behulp van een persluchtapparaat in de teelt van vruchtgroenten van solanaceae m.u.v. tomatilo (bedekte teelt).

Wijzigingen azadirachtin
De toelating van het insecticide Azatin wordt uitgebreid met (alles ‘bedekte teelt’): tomaat, aardbei (niet grond gebonden teelt), sla, andijvie (grond gebonden teelt), spinazie (grond gebonden teelt), rucola, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (niet grond gebonden teelt) en aubergine. Azatin was al toegelaten in bedekte sierteeltgewassen en Cucurbitaceae met eetbare schil.

De toelating van Oikos (eveneens werkzame stof azadirachtin) is ook gewijzigd: Dit middel voor professioneel gebruik mag met dit besluit 5 keer per teeltcyclus worden toegepast in de bedekte, grondgebonden teelt van snijbloemen (was: 5 keer per 12 maanden). Oikos is ook toegelaten in diverse bedekt geteelde groenten- en kruidengewassen en ook in veredeling en zaadteelt (bedekte, grondgebonden teelt).

Andere wijzigingen
Decis Protech (deltamethrin): de restrictiezinnen voor de toepassing in aardbei, bessen, druiven, braam, framboos en dauw-bramen worden aangepast, zodat duidelijk blijkt dat het middel in deze teelten niet tijdens de bloei mag worden toegepast.
Van twee glyfosaat-producten (RoundUp Max en RoundUp +) zijn restrictiezinnen aangepast om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen. Tevens is de toepassing in graan (pleksgewijs toepassen kort voor oogst) op verzoek van de toelatinghouder ingetrokken.