Ctgb-nieuws september 2021

30/09/2021 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar septembervergadering 2021 vier nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten via de procedure van wederzijdse erkenning. Twee middelen kregen een uitbreiding. Van drie middelen werden de voorschriften aangepast. De verlenging (herregistratie) van één middel (een herbicide in mais) werd afgewezen omdat geen acceptabel risico kon worden aangetoond.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Nieuw biologische middelen voor zaadbehandeling en insectenbestrijding in de kas
Eén nieuwe toelating betreft het biologische fungicide Polygandron STP op basis van de schimmel Pythium oligandrum stam M1. Het middel wordt toegelaten voor behandeling van zaden van bieten en rode biet. De werkzame stof werd vorige maand nog toegelaten voor gebruik in aardappelen, met de producten Polygandron WP en TTP. De schimmel kreeg eerder dit jaar de eerste toelating in Nederland met het product Polyversum, in granen, koolzaad en diverse kleine akkerbouwgewassen, aardbei en diverse groente- en sierteeltgewassen.

Het biologische insectenbestrijdingsmiddel Futureco Nofly WP, op basis van Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901, wordt toegelaten voor professioneel gebruik in de bedekte teelt van: tomaat, paprika, courgette, meloen, aubergine, augurk, komkommer, pompoen, stokslaboon, linzen en vaste planten.