Ctgb-nieuws september 2022

03/10/2022 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar septembervergadering 2022 vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten (alle zijn varianten van reeds toegelaten producten) en van zes middelen de toelating uitgebreid. Daarnaast is van één middel de samenstelling gewijzigd, van twee producten werd de toelating ongewijzigd hernieuwd en van twee middelen is de toelating ingetrokken.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Uitbreiding Primus
Het herbicide Primus (werkzame stof florasulam) kreeg een uitbreiding van de toelating met een heel aantal kleine gewassen. Voor alle gewassen/gewasgroepen alleen de onbedekte teelt: teff, asperge, bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp, potplanten (incl. perkplanten), snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt), laanbomen, klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen), heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en - struiken, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt met uitzondering van aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras.

Primus van fabrikant Corteva was al toegelaten in granen, mais, graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, gazon en sportvelden. Het werkt tegen eenjarige breedbladige onkruiden.

Fungiciden voor kleine toepassingen
De middelen Infinito (fluopicolide en propamocarb) en Serenade (Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713), beide van Bayer CropScience, krijgen een uitbreiding met de volgende kleine toepassingen (alles onbedekte teelt): eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilveruien. Serenade kreeg daarnaast picklers erbij. Beide schimmelbestrijdingsmiddelen waren al toegelaten in tal van gewassen, maar nog niet in zaai-ui, wel in bos-ui.

Het fungicide ROMEO (werkzame stof cerevisaan) wordt uitgebreid met de volgende kleine toepassingen (alles bedekte teelt): paprika, radijs, potplanten en snijbloemen (grondgebonden en niet-grondgebonden teelt). Het middel is van het Franse bedrijf Agrauxine en is in 2019 voor het eerst via wederzijdse erkenning toegelaten in Nederland en had tot nu toe toelating in tomaat, aardbei, sla, komkommerachtigen en aubergine. Het werkt  tegen diverse schimmels zoals grauwe schimmel (Botrytis spp.) en sclerotiënrot (Sclerotinia spp.).