Datum inwerkingtreding Omgevingswet

18/06/2020 - Claudia den Braver

Nieuwe datum

Het rijk, de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben de Omgevingswet opgesteld en een datum voor inwerkingtreding vastgesteld. Na een aantal keer uitstel, staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu gepland vanaf 1 januari 2022. Na de zomer beslissen de Eerste en Tweede Kamer of de datum definitief wordt.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving, van 26 wetten naar één wet. Dit zorgt voor minder ministeriële regelingen en Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet betekent minder regels voor onder andere bouwen, milieu, lucht, water, bodem, natuur, en ruimtelijke ordening.

Waar kan ik de regels rond de Omgevingswet vinden?

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet vervangt straks het Omgevingsloket online, de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor meer informatie deze link gebruiken