Etiketuitbreiding Cantack voor bedekte aardbeivermeerdering, veredeling en zaadteelt

29/06/2021 - Gea Bouwman

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland en Plantum heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Cantack, op basis van de werkzame stof acequinocyl, ter beheersing van spintmijten uit te breiden. Door deze uitbreiding is het product nu ook inzetbaar in aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt) en in veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

Een uitbreiding van de toelating in deze teelten maar dan ‘onbedekt’ was niet haalbaar, vanwege te verwachten onoplosbare vragen over risico’s voor ‘vogels en zoogdieren’ van deze toepassingen. In verband met een ontbrekend residudossier was ook een toelating in aardbei productieteelt onder glas niet haalbaar.

Aardbei
Hoewel de uitbreiding in aardbei alleen voor bedekte vermeerderingsteelt geldt, was Glastuinbouw Nederland toch bereid deze aanvraag te ondersteunen en zelfs in te dienen. Schoon uitgangsmateriaal is immers ook in het belang van de aardbeienteler:

“Het is voor de aardbeienproductieteelten erg belangrijk dat we starten met plantmateriaal dat vrij is van spintaantasting”, zegt Marcel Dings, aardbeienteler en contactpersoon ondernemersnetwerk Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. “Een middel als Cantack is goed integreerbaar met de biologische gewasbescherming en een welkome aanvulling in het medicijnkastje in de bedekte vermeerderingsteelt. Die neemt bij aardbeien een steeds groter deel van de stekkenproducties voor zijn rekening. Ook voor resistentiemanagement in de productieteelten is het een pre dat in de plantenopkweek middelen uit andere chemische groepen kunnen worden gebruikt.”

Veredeling en zaadteelt
Op verzoek van Plantum, WG gewasbescherming zaadteeltspecialisten, is ook veredeling en zaadteelt aan de aanvraag toegevoegd. Een spintmiddel dat toegepast kan worden in combinatie met het toepassen van natuurlijke vijanden (biologische bestrijders) stond namelijk ook al lang op de wensenlijst van de zaadteeltspecialisten.

De toelating in ‘bedekte veredeling en zaadteelt’ geldt voor alle gewassen, dus  voor alle groenten-, sierteelt-, akkerbouw-, fruit- en kruidengewassen.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Bayer CropScience en de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMPs) van Glastuinbouw Nederland en Plantum. De kosten voor de NLKUG-aanvraag en beoordeling door het Ctgb zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen (door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, landbouwbedrijfsleven en Nefyto).
Er is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 en er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.