EU-kwekersrechten lopen pas af per einde kalenderjaar

06/07/2021

De Europese Commissie, Raad en Parlement hebben, in afstemming met het CPVO, vastgesteld dat kwekersrechten die op een bepaalde datum aflopen, pas hun kwekersrechtstatus verliezen (bij maximale benutting) op de laatste dag van datzelfde kalenderjaar. Omdat kwekersrechten gedurende het jaar verleend worden staat in de CPVO-database nu de datum van afloop van het recht als de datum van verlening vermeerderd met het aantal beschermingsjaren. De werkelijke datum van afloop ligt dus later, op 31 december van dat betreffende jaar. Het CPVO moet nog besluiten hoe ze dit praktisch gaan doorvoeren in de verschillende databases.

Dertig jaar kwekersrecht
Deze verduidelijking is het resultaat van een discussie die ontstond nadat het wetsvoorstel tot verlenging van het kwekersrecht naar dertig jaar voor bloembollen, asperge en houtige gewassen vertraging op heeft gelopen. In het voorstel was een ingangsdatum van 1 juli 2021 opgenomen, maar deze datum wordt niet gehaald. Dit wordt nu naar verwachting oktober/november 2021. Voor enkele titels die op het moment van aflopen staan en net buiten de verlenging dreigden te vallen is die consequentie vooralsnog gelukkig van de baan.

De plenaire behandeling in het Europees Parlement van de verlenging staat gepland direct na het zomerreces begin september a.s.. De stemming in de AGRI commissie van het Parlement is in juni jl. soepel gepasseerd met dank aan de rapporteur Bert-Jan Ruissen, alsmede aan co-rapporteurs Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema. De vertraging is ontstaan doordat de juridische dienst van de Raad nog wat tekstuele puntjes op de i wil zetten. De verwachting is echter nog steeds dat alle instituties met het voorstel gaan instemmen.