Herregistratie kwekersrechten Verenigd Koninkrijk

27/02/2023 - Sjoerd Bijl

EU-kwekersrechten hebben gelding op het hele EU-grondgebied. Door Brexit valt het Verenigd Koninkrijk sinds enige tijd formeel buiten deze zone. Als gevolg van de zogenoemde Withdrawal Agreement zijn EU-kwekersrechten tot nu toe zonder meer in het VK geldig geweest. Dit gaat veranderen vanaf 1 januari 2024.

Vanaf die datum zullen de aanvullende eisen, die gesteld worden aan het verkrijgen van een VK-kwekersrecht, ook gelden voor eerder verleende EU-kwekersrechten. Houders van EU-kwekersrechten zijn hierover, als het goed is, al direct geïnformeerd door de Britse autoriteiten (Animal and Plant Health Agency, APHA).

EU-kwekersrechten waarvoor niet voldaan wordt aan deze eisen kunnen per 1 januari 2024 ongeldig verklaard worden. Als u dit wilt voorkomen, dan is het belangrijk om bij APHA het volgende te melden:
1. Een bevestiging dat u houder bent van een EU-kwekersrecht, en een specificatie van welke rechten u wenst over te zetten;
2. Een adres in het VK van u of een namens u handelend agent;
3. Als de houder van het over te zetten EU-recht sinds 31 december 2020 is veranderd, dan wil APHA hier ook documentatie over ontvangen.

Meer informatie over deze procedure en de benodigde documentatie kunt u vinden in het bericht dat u als het goed is eerder heeft ontvangen van APHA. Als u deze informatie vóór 17 maart a.s. met hen deelt via deze link dan kan uw recht in april of mei in de Britse Gazette worden overgenomen.

Als u houder bent van een EU-kwekersrecht dat u wilt behouden voor het VK en u hierover geen bericht heeft gehad van APHA dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Bijl.

Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u bij hem terecht.