Microbiologische risico’s bij groenten en fruit onder controle

20/06/2019 - Monique van Vegchel

Bron: GroentenFruit Huis

Bedrijven en organisaties in de keten van productie, be- en verwerking en afzet van groenten en fruit nemen continue maatregelen om de microbiologische risico's te beheersen. Dat stelt GroentenFruit Huis naar aanleiding van het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) vandaag publiceerde.

Die aanpak is succesvol. Dit blijkt uit onderzoeken van de sector en NVWA. Een vandaag gepubliceerd rapport van Food Compass over vijf jaar onderzoek naar microbiologische risico's, leert dat sporadisch schadelijke hoeveelheden ziekteverwekkers in verse, onbewerkte groente en fruit worden aangetroffen. Dit sluit aan bij bevindingen van de NVWA. Ook die trof slechts incidenteel ziekteverwekkers aan bij monsters van groenten en fruit in 2014, 2015 en 2016 (meest recent beschikbare data).

GroentenFruit Huis zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de OvV. De sector stelt continu risicoanalyses op en betrekt daar nieuwe inzichten vanuit de hele wereld bij. Bovendien voert de sector onderzoek uit naar de mate waarin ziekteverwekkers op groenten en fruit vóórkomen en wordt actief gewerkt aan bewustwording. GroentenFruit Huis informeerde eerder dit jaar de minister van LNV over de gevolgde aanpak in het kader van zelfregulering in de groente- en fruitsector.

Situatie VS vs NL
De OvV publiceerde vandaag het rapport ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’. Aanleiding hiervoor was de Fipronilcrisis bij eieren in 2017. De OvV betrok ander voedsel in het onderzoek, zoals groenten en fruit en stelt in het rapport dat risico’s van ziekteverwekkers op groenten en fruit mogelijk groter zijn dan gedacht en dat dit niet goed wordt opgepakt en beoordeeld. De OvV baseert dit op de situatie in de VS waar groenten en fruit de belangrijkste oorzaak zijn van voedselinfecties. In Nederland schat men dat risico juist heel laag in, zo meent de OvV, die het opmerkelijk vindt dat geen onderzoek is gedaan naar dit verschil en dat niet bekend is wie het dichtste bij de waarheid zit. RIVM heeft berekend dat voedselinfecties in Nederland in slechts zes procent van de gevallen, worden veroorzaakt door groenten en fruit.

Hygiëne en strikte eisen
De Nederlandse groente- en fruitsector volgt strikte hygiënemaatregelen die gericht zijn op preventie van besmetting in de productie en be- en verwerking van groenten en fruit. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de EU-wetgeving en in het wereldwijde certificeringssysteem GLOBAL G. A.P. Dit is een license to deliver voor de Nederlandse markt voor zowel Nederlandse als geïmporteerde producten. Mogelijke besmettingsbronnen en -routes die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten tot problemen leidden, zijn onderdeel van de beheersmaatregelen die zijn vastgelegd in GLOBAL G.A.P.

Groenten en fruit gezond
Voldoende consumptie van groenten en fruit draagt bij aan langer en gezonder leven. Het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit heeft prioriteit. Wel geldt het algemene advies om groente en fruit grondig te wassen of te verhitten voor het eten.