Nog veel werk aan de winkel voor toekomstbestendige zaadbehandeling

27/10/2022 - Gea Bouwman

Zaadbehandelingen en behandeld zaad voor de toekomst: een belangrijk topic, want wat zijn de ontwikkelingen in onderzoek en regelgeving? De Europese (concept) Verordening Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het Europese (concept) Richtsnoer voor zaadbehandeling en behandeld zaad, de nieuwe biostimulantenregelgeving en de Nederlandse Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zorgen voor veel uitdagingen voor de land- en tuinbouw, en zeker ook voor de zaadwereld!

Want welke gewasbeschermingsmiddelen kunnen we nog gebruiken op zaad en in zaadproductie, nu en in de toekomst? Welk onderzoek en praktijktoetsing naar nieuwe oplossingen loopt er en hoe zien de mogelijkheden er uit? Wat is er veranderd in regelgeving en wat staat ons nog te wachten?

Op 29 september jl. werden zo’n 65 Nederlandse en internationale bezoekers van de vakbeurs “Seed meets Technology” in Zwaagdijk over deze onderwerpen tijdens een (Engelstalig) mini-symposium bijgepraat. De Europese zaadassociatie Euroseeds gaf een toelichting op de ontwikkelingen in Europese wet- en regelgeving voor zaadbehandeling en behandelde zaden. Het Ctgb gaf aanvullend daarop toelichting op de nationale werkwijze voor etikettering van behandeld zaaizaad. Artemis informeerde de deelnemers over ontwikkelingen in biocontrol oplossingen en biostimulanten. Tot slot presenteerde Plantum de zaadgerelateerde acties onder het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 waaraan gewerkt wordt.

Een vol programma, alle presentaties zijn hier terug te vinden. Het overheersende gevoel na alle presentaties en de discussie was dat er de komende jaren nog veel op het zaadbedrijfsleven af komt qua regelgeving voor zaadbehandeling en behandelde zaden. Dat we dus nog niet geheel “futureproof” zijn, maar dat er ook veel positieve technische ontwikkelingen zijn, zoals we ook op de vakbeurs kunnen zien. We hopen daar in een volgend symposium meer aandacht aan te besteden!