Pilot zonale aanvraag kleine toepassingen zaadbehandeling

01/08/2022 - Gea Bouwman
  • De toelating van het zaadbehandelingsmiddel Maxim 480 FS (werkzame stof: fludioxonil) van Syngenta Crop Protection wordt uitgebreid met een range van kleine toepassingen: zie nieuwsbericht Ctgb-nieuws juli 2022.

De uitbreiding van Maxim 480 FS is de eerste die gerealiseerd is via een zonale aanvraag van kleine toepassingen van een zaadbehandelingsmiddel. Voor een zaadbehandelingsmiddel is een nationale uitbreidingsaanvraag met kleine toepassingen (de zogenaamde NL-KUG) niet mogelijk, omdat het behandelde zaad binnen de EU vrij verhandeld en gebruikt kan worden en andere lidstaten dan geen inzicht hebben gekregen in de beoordeling. Daarom hanteert het Ctgb de beleidslijn dat alleen een interzonale uitbreidingsaanvraag voor kleine toepassingen mogelijk is. (“Interzonaal” omdat voor de behandeling van zaaizaad Europa als één zone wordt gezien. De Europese zones Noord, Midden en Zuid, zoals die voor bijvoorbeeld spuittoepassingen gelden, zijn dus niet van toepassing). 

Plantum heeft enkele jaren geleden samen met de gewasbeschermingsbedrijven bij het Ctgb aangekaart problemen te ervaren bij een dergelijke aanvraag. Daarop is besloten een pilot uit te voeren, om te kijken of een (inter)zonale aanvraag kleine toepassingen kan werken en welke hobbels we daar bij tegen komen. Met de gerealiseerde uitbreiding concluderen we nu dat:

  • het zonale proces voor kleine toepassingen voor zaadbehandelingsmiddelen mogelijk is;
  • het commentaar van andere landen beperkt gebleven is;
  • de doorlooptijd van het zonale proces langer is dan van de NL-KUG. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in het zonale proces gebruik wordt gemaakt van nieuw toetsingskader.
  • de kosten van het zonale proces (aanzienlijk) hoger zijn dan van de NL-KUG;
  • er (nog steeds) behoefte is aan een EU geharmoniseerde lijst kleine toepassingen of een EU database wat kleine toepassingen zijn in de diverse lidstaten, waarmee een check op minor uses kan worden uitgevoerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. Dit zal opnieuw worden aangekaart bij de Europese Minor Uses Coordination Facility.

Hopelijk biedt deze pilot inspiratie voor andere fabrikanten van zaadbehandelingsmiddelen om een (inter)zonale aanvraag te doen voor uitbreiding van de toelating van hun product met kleine toepassingen.