Plantenonderzoek heeft veel impact voor wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij

11/12/2019 - Monique van Vegchel

De impact van plantenonderzoek onder het Topsectorenbeleid is nu te lezen in de uitgave ‘Impact van Better Plants for New Demands 2013-2018’ dat op 10 december 2019 is uitgereikt aan de deelnemers van het Research Impact Event. In deze uitgave worden aanbevelingen gedaan om deze impact hoog te houden. Zo moet de balans tussen publieke en private investeringen hersteld worden, moet het fundamentele onderzoek in stand worden gehouden en moet er ruimte worden gemaakt voor nieuwe veredelingsmethoden.

Verder wordt in beeld gebracht welke impact de projecten tot dusver hebben gehad voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij. Zo hebben de projecten nu al geleid tot 93 wetenschappelijke publicaties en 17 promoties van studenten en worden er nog 46 publicaties verwacht. Tegelijk leverden ongeveer 75% van de projecten resultaten op die direct bruikbaar zijn in het bedrijfsleven. Bovendien heeft het onderzoek een bijdrage geleverd aan belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals klimaat, gewasbescherming en het sluiten van kringlopen.

De uitgave ‘Impact van Better Plants for New Demands 2013-2018’ is digitaal te vinden op www.betterplants.nl. Heeft u interesse in een hardcopy? Neem dan contact op met Monique van Vegchel (m.vanvegchel@plantum.nl).

Sinds de start van het topsectorenbeleid in 2013 is inmiddels een groot aantal publiek-private onderzoeksprojecten afgerond. Deze projecten tussen bedrijven en overheid zijn ook uitgevoerd in de sector van zaden en jonge planten. Met deze plantprojecten was een totaal budget van 25 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft werd opgebracht door het bedrijfsleven en de helft door de overheid.