Rapport No Patents on Seeds verschenen

24/04/2020

Deze week heeft de organisatie No Patents on Seed een rapport uitgebracht met elf redenen om octrooien te verbieden​. Op dit moment worden er in Europa nog steeds octrooien aangevraagd die gebaseerd zijn op natuurlijke processen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de octrooieerbaarheid van essentieel biologische producten. Plantum betreurt dat hier nog steeds geen duidelijkheid over is en deelt de zorgen van NPoS over de hierdoor ontstane situatie. Hopelijk bevestigt de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) nog dit jaar dat het besluit van het Europees Octrooibureau om deze octrooien niet langer te verlenen juridisch stand houdt. 

Octrooien worden ook door Nederlandse bedrijven aangevraagd. Immers, in het geval dat blijkt dat het EOB deze octrooien niet mag afwijzen zonder verdere wetswijzigingen, gaat de octrooi-ratrace gewoon weer verder zoals tot voor kort het geval was.

Plantum zet zich in om te zorgen dat veredelaars inkomsten verwerven voor hun ontwikkelde nieuwe rassen en tevens toegang tot genetisch materiaal blijven houden. Op deze manier wordt de innovatie van nieuwe rassen maximaal gestimuleerd. Door octrooien aan te vragen op planteigenschappen kunnen rassen niet vrij gebruikt worden door veredelaars. Dit kan leiden tot een kleinere beschikbaarheid van rassen voor het gebruik in de veredeling van nieuwe rassen. Innovatie wordt hierdoor geremd. Bekijk onze standpunten op het gebied van Intellectueel Eigendom​.