Ruimte voor kleine boeren

20/11/2019

Samen met Oxfam-Novib en met hulp van Euroseeds heeft Plantum een project afgesloten waarin ruimte gecreëerd wordt in het kwekersrecht voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden zonder dat dit gaat leiden tot problemen in de commerciële markt.

Tijdens de 8ste vergadering van het bestuursorgaan van de International Treaty (ITPGRFA) in Rome hebben de partners het rapport gepresenteerd. Het project stelt een oplossing voor een veelgehoord politiek probleem in veel ontwikkelingslanden voor, namelijk dat het kwekersrecht kleine boeren het recht zou ontzeggen om moderne rassen in hun informele systeem van informele uitwisseling van zaden op te nemen. Daarmee zou de voedselzekerheid in het geding zijn en daardoor staat het kwekersrecht bij sommige groepen in een negatief daglicht.

Het project heeft op basis van de UPOV verdragstekst de term “niet-commercieel gebruik” invulling gegeven middels een stappenschema dat doorlopen moet worden. Deze invulling geeft voldoende ruimte voor kleinschalige boeren om materiaal uit te wisselen of te verkopen op een niet-commerciële schaal. Anderzijds wordt daarmee ook de commerciële markt gedefinieerd waar wel toestemming van de kwekersrechthouder noodzakelijk is. De ideeën zijn geformuleerd na vele presentaties en discussies met verschillende partijen. Tijdens de presentatie in Rome werd veel steun betuigd voor dit constructieve voorstel door toehoorders uit alle continenten en met zowel overheid als non-gouvernementele achtergrond.

Het is de bedoeling van de projectpartners dat deze formulering omarmd wordt door zowel UPOV als door landen die overwegen om toe te treden tot het UPOV Verdrag 1991. Volgend jaar november zal het project bij UPOV gepresenteerd worden en verwacht wordt dat er daar nog wel stevige discussies zullen plaatsvinden.

Het eindrapport kunt u hier downloaden. Bedrijven die de conclusies en aanbevelingen ondersteunen worden aangemoedigd om een verwijzing naar het rapport op hun eigen website te plaatsen.

Met dit project is ook aangetoond dat de sector samen met ontwikkelingsorganisaties tot een uitstekende samenwerking kan komen, wanneer beide partijen bereid zijn goed naar elkaar te luisteren, gezamenlijke doelen kunnen formuleren en in staat zijn de creativiteit te ontwikkelen om tot oplossingen te komen.