Uitstel Brexit regels naar 1 juli 2022

16/09/2021 - Daniël Ende

Op 14 september 2021 maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat er wederom uitstel komt van de verplichting van fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK. Deze nieuwe eis was eerst uitgesteld tot 1 januari 2022 en de nieuwe ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 juli 2022. Voor potplanten, uitgangsmateriaal, stekken, bomen, vaste planten en bloembollen bestaat de verplichting van vooraanmelding en het gebruik van fytosanitaire certificaten al sinds 1 januari 2021. Wat voor hen verandert, is dat de voor 1 januari 2022 aangekondigde fysieke inspecties bij Border Control Posts in het VK, ook worden uitgesteld tot 1 juli 2022.

De reden van het uitstel is volgens de Britse regering onder meer de voortdurende impact van de coronapandemie op het bedrijfsleven en de druk op de toeleveringsketens.

De sectororganisaties voor tuinbouw en uitgangsmateriaal (VBN, VGB, GroentenFruit Huis en Plantum) zetten zich onverminderd in om de export naar het VK te kunnen continueren met zo min mogelijk verstoringen en kosten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV, de NVWA en de keuringsdiensten.

Bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen, groenten en fruit.
Gezien de grote hoeveelheid product dat voor het eerst met een certificaatplicht te maken krijgt  (snijbloemen, groenten / fruit) zal het aantal exportinspecties per 1 juli 2022 enorm toenemen. Ingezet wordt op het voorraadregister (dit is al geïmplementeerd) en op invoering van bedrijfseigen controlesystemen, zodat de inzet van het KCB beheersbaar blijft en de logistiek van de handel zo min mogelijk wordt verstoord. De opzet daarvoor wordt momenteel gefinaliseerd en binnenkort voorgelegd aan de betrokken bedrijven. Implementatie was gericht op 1 januari 2022 en we willen dat tempo vasthouden. De extra tijd die nu beschikbaar is zal worden benut om de implementatie te perfectioneren en bedrijven voldoende tijd te bieden voor aanpassing. Het nieuwe systeem zal nu per 1 juli 2022 in werking treden.

Ook bij invoering van bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen en groenten / fruit zal de werklast voor bedrijven die naar het VK exporteren onvermijdelijk aanzienlijk toenemen. Bedrijven die na 1 juli snijbloemen of groenten / fruit naar het VK willen blijven exporteren zullen hun bedrijfsprocessen daar de komende maanden op moeten aanpassen. De brancheorganisaties stellen alles in het werk om hen daarbij te ondersteunen.