Uitstel fase 3 invoercontroles Brexit

03/05/2022 - Daniël Ende

De Minister voor Brexit Opportunities en Government Efficiency heeft aangekondigd dat er dit jaar geen verdere invoercontroles worden ingevoerd op EU goederen. De geplande fase 3 van het Border Operating Model die op 1 juli 2022 zou ingaan, vervalt daarmee. In de 3e fase zouden meer producten zoals snijbloemen, verse groenten en fruit verplicht voorzien moeten worden van fytosanitaire certificaten en zou voor meer producten een vooraanmelding van de zending verplicht worden.

Het uitstel betekent dat bedrijven langer de tijd hebben voor hun voorbereidingen voor de formaliteiten die op een later moment zullen worden ingevoerd. De Britse regering zal in de herfst een zgn. Target Operating Model publiceren dat uiteen zal zetten hoe het nieuwe regime van invoercontroles eruit zal komen te zien. De herziene datum voor de invoering van deze controles is vooralsnog gezet op eind 2023.

De nieuwe aanpak zal zowel van toepassing zijn op goederen uit de EU als op goederen uit de rest van de wereld. Concreet zullen de volgende controles die gepland waren voor invoering vanaf juli 2022 nu niet worden ingevoerd:
- De vereiste om verdere sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles op EU-invoer die momenteel op bestemming worden gedaan te verplaatsen naar een grenscontrolepost (BCP)
- Safety & Security verklaringen bij invoer uit de EU
- Verdere gezondheidscertificering en SPS-controles voor invoer uit de EU -  Verboden en beperkingen op de invoer van gekoeld vlees uit de EU

De reeds ingevoerde controles blijven van kracht.
Voor meer informatie, zie hier de Written Ministerial Statement.