Update groeiregulatie en gewasbescherming graszaadteelt

29/04/2021 - Gea Bouwman

De Werkgroep Graszaad en Graszoden concludeert na drie jaar onderzoek dat groeiregulatie in de graszaadteelt een verzekeringspremie op hogere opbrengst geeft. Het praktijkadvies voor Engels raairgras op basis van drie jaar proefresultaten luidt: pas in stadium 31-32 (eerste, tweede knoop) een groeiregulator toe en vul dit indien gewenst aan met een tweede toepassing. Met de groeiregulatie als verzekeringspremie kan het rendement van de graszaadteelt verder worden verhoogd.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 onderzoek laten doen in drie verschillende graszaadtypen van Engels raaigras: diploïd voedertype, tetraploïd voedertype en diploïd sportveldtype. Het onderzoek is met name rondom proefboerderij de Rusthoeve te Colijnsplaat uitgevoerd. Tijdens de proeven is waargenomen op gewasstand, legering en uiteraard opbrengst. Er werd binnen de proef gevarieerd in tijdstip, hoeveelheid groeiregulatie, variatie van middel en het toedienen van een derde KAS gift bij hogere doseringen groeiregulatie. De proefresultaten hebben nu geleid tot een aangepast praktijkadvies voor groeiregulatie.

Daarnaast zijn er ook 3 jaar lang proeven uitgevoerd in rietzwenkgras voedertype, waarbij met name de verdeling van de stikstofgift gevarieerd werd. Zie hier het hele bericht.

Eerder deze maand werd het onderzoek naar groeiregulatie ook belicht in een artikel in Akkerwijzer. Daarin kwamen ook de ontwikkelingen in het gewasbeschermingspakket voor de graszaadteler aan bod, met name voor onkruidbestrijding en beheersing van zwarte roest.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden is een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft om de teelt van graszaad en graszoden te ondersteunen en te bevorderen door onderzoek en voorlichting. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf graszaadbedrijven in Nederland, twee graszaadtelers (van LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden. De werkgroep wordt ondersteund door Plantum en BO Akkerbouw.