Verlenging nationaal kwekersrecht voor een aantal gewassen

01/04/2022

Voor sommige gewassen is de beschermingsduur van een Europees kwekersrecht langer dan een Nederlandse. Dit werd nog eens extra duidelijk toen vorig jaar de beschermingstermijn voor
EU-kwekersrechten voor enkele gewassen op verzoek van Plantum werd verlengd van 25 naar 30 jaar.

Plantum vindt dat “Nederland kwekersland” voorop moet lopen in het stimuleren en beschermen van onze innoverende sector. Om deze reden vroegen wij de Raad voor Plantenrassen en het ministerie van LNV de mogelijkheid te onderzoeken om de termijnen van nationale kwekersrechten minimaal gelijk te stellen aan die van Europese kwekersrechten. Eind februari stemde de Raad voor Plantenrassen al in met dit voorstel en was het wachten op een reactie van Minister Staghouwer van LNV.

Inmiddels heeft de Minister in een Kamerbrief over kwekersrecht aangegeven dat hij van plan is ons voorstel uit te voeren. Hij zegt de kortere nationale beschermingstermijnen gelijk te willen stellen aan de langere Europese termijnen. Goed nieuws, want daarmee zorgen we ervoor dat een nationaal kwekersrecht in ieder geval nooit korter kan zijn dan het Europese equivalent en beschermen we onze kwekers op de Nederlandse markt beter. Als alles volgens schema verloopt zal deze verandering volgend jaar al van kracht zijn.