Voorlopig laatste toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

29/01/2021 - Gea Bouwman

Het Fonds Kleine Toepassingen 2015-2019 is verlengd tot en met 31 oktober 2020. In de tiende en elfde aanvraagronde zijn in totaal 33 aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 534.047,-. De tabel geeft een overzicht van de toegekende aanvragen.
Plantum heeft geen eigen budget binnen het Fonds, dus moet voor aanvragen medewerking krijgen van teeltsectoren en vaak wordt geprobeerd gezamenlijke brede aanvragen te doen. Zo heeft Plantum in deze rondes meegedaan met aanvragen voor aardbei vermeerdering, aspergeplanten opkweek, veredeling en zaadteelt (breed) en bloemenzaadteelt. En uiteraard zijn onze leden ook gebaat bij uitbreidingen in bijvoorbeeld glasgroentegewassen, sierteelt, kleinfruit en kleine akkerbouwgewassen.

Fonds gesloten
Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor het Fonds 2015-2019. Uit een onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt dat het Fonds Kleine Toepassingen voorziet in een behoefte. Ook in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 wordt het als belangrijk instrument genoemd om toelatingen te realiseren. Daarom oriënteren de betrokken partijen zich momenteel op een vervolg. Ook komt er mogelijk een overbruggingsfonds waarin nog resterende gelden van het vorige Fonds benut kunnen worden. Het is dus zeker de moeite waard om aanvragen te blijven voorbereiden.

Algemene informatie
Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid. Het biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Het gaat hierbij om belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder gezien, als niet rendabel beschouwd worden. De gelden worden beheerd door de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen, die speciaal hiervoor door Nefyto en LTO Nederland is opgericht.
Een Fonds-toekenning betekent dus dat er geld is voor onderzoek en/of toelatingskosten, het is nog geen toelating.