Almere 2022 was de laatste tuinbouwwereldtentoonstelling Floriade

13/04/2023 - Niels Louwaars

De Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), waar Plantum onderdeel van uitmaakt, heeft besloten 63 jaar na de eerste Floriade in Rotterdam geen Floriade te organiseren in 2032. De NTR heeft op 12 april hier het volgende persbericht over uitgebracht.

Communicatie naar de maatschappij is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, maar het concept van een grote wereldtentoonstelling als de Floriade is door de tijd ingehaald. De bezoekersaantallen  zijn teruggelopen, net als de waarde als business-to-business platform voor de tuinbouw, en die van de ‘Holland Promotion’. Daarnaast zijn de opbouw en exploitatiekosten enorm gestegen, waardoor de organiserende steden met een steeds grotere rekening komen te zitten. Wanneer de Floriade afgerekend wordt op ‘het evenement’ waren er al bij eerdere versies discussies, maar wanneer de waarde van de gebiedsontwikkeling meegenomen wordt, blijken organiserende Floriade-gemeentes toch heel tevreden te zijn. Of dat in Almere ook zo is, valt te bezien.

In 2012 meldden zich 7 gemeenten die de Floriade wilden organiseren. Almere had een uitstekend voorstel om allerlei activiteiten te organiseren in de aanloop naar en tijdens de Floriade en ‘de tuinbouw’ sterk te verbinden met duurzaamheid en gezondheid. Ook had de stad een duidelijk beeld van de ‘legacy’; een groene en duurzaam gebouwde woonwijk. Door Corona en  de  contractonderhandelingen met ontwikkelaars en bouwers is van deze geplande aanloop weinig terecht gekomen. Ook na de Corona lockdowns bleken mensen  minder reislustig en  hun dagjes uit anders te besteden, waardoor bezoekersaantallen, zowel vanuit het buitenland als Nederland tegenvielen. Tot slot  bleek  het concept ‘wereldtentoonstelling’, met allerlei regels die door het  Bureau Internationale des Expositions (BIE) vanuit Parijs opgelegd worden, knellend is.

Plantum is de afgelopen keren niet heel zichtbaar geweest op de Floriade; wel zijn er altijd leden geweest die zich presenteerden en materiaal leverden. In de aanloop naar ‘Venlo 2012’ is er veel discussie geweest om de sector goed neer te zetten, maar van een collectieve inzending is het ook in 2022 niet gekomen. In de aanloop naar Almere was al duidelijk dat ‘het grote publiek’ niet de belangrijkste doelgroep is in de communicatiestrategie van Plantum.

De beslissing geen wereldtentoonstelling meer te organiseren moet  gezien worden als een afscheid van een rijk verleden, waarvan de Euromast in Rotterdam de meest in het oog springende erfenis is. De NTR gaat zich beraden op haar rol in de collectieve promotie van de tuinbouw in Nederland. Met het aantrekken van twee nieuwe medewerkers heeft Plantum de communicatie van de uitgangsmaterialen-sector in elk geval hoog op de agenda gezet.