Subsidie HBO-opleidingen glastuinbouw

03/01/2022 - Jaap den Dekker

In de glastuinbouw is er een sterke groei van zowel het aantal bedrijven als de grootte van de bedrijven. Hierdoor is er meer behoefte aan hooggeschoolde werknemers.

De subsidie HBO-opleidingen stimuleert de deelname aan het hoger onderwijs. Werknemers in de glastuinbouw die een HBO-opleiding volgen, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt de helft van het collegegeld en kan jaarlijks aangevraagd worden. Per werknemer geldt er een maximale subsidie van € 1.500 per collegejaar. Deze subsidieregeling was enige tijd gesloten maar is voor 2022 weer geopend waarbij de voorwaarden iets zijn gewijzigd.

De subsidieregeling is een initiatief van cao-partijen in de glastuinbouw.

Voorwaarden subsidie
Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
  • De werknemer heeft nog geen HBO-diploma;
  • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De opleiding is een deeltijd Hbo-opleiding.
  • De opleiding is sectorrelevant
  • Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen
Werkgevers en werknemers kunnen subsidie aanvragen via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij een meerjarige HBO-opleiding vraagt de werkgever jaarlijks subsidie aan. Aan het eind van het collegejaar kan de werkgever declareren.

Meer informatie
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de Colland Klantenservice via 088 008 45 50 en info@colland-administratie.nl of kijk op de website collandarbeidsmarkt.nl/glastuinbouw.

Colland Arbeidsmarkt

De subsidieregeling is mogelijk gemaakt door financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw.

Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.