World Food Prize naar Nederlandse zaadveredelaar

14/10/2019

Dit jaar is de World Food Prize voor het eerst in de geschiedenis gewonnen door een ondernemer in groentezaden. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Deze prestigieuze prijs wordt op 17 oktober, de dag na Wereldvoedseldag, uitgereikt in de Verenigde Staten aan de Nederlander Simon Groot. 

De heer Groot heeft met de ontwikkeling en verkoop van tropische groentezaden miljoenen kleinschalige boeren in Azië en Afrika aan een beter bestaan en een gezondere voeding geholpen. Daarmee laat hij zien dat met goed ondernemerschap een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De prijs, die voor het eerst aan een groentenexpert wordt toegekend, is ook een teken dat voedselzekerheid niet alleen om calorieën (granen en knollen) gaat, maar dat kwaliteit van voeding ook belangrijk is.

De prijs geeft uiteraard ook het belang van goede zaden aan voor de voedselproductie en de inkomenspositie van (kleine) boeren. Zaden en jonge planten zijn de basis van alle land- en tuinbouw. Goede zaden bepalen de gezondheid en productiviteit van het gewas en de kwaliteit – en daarmee de prijs – van het product. De zaden bepalen ook hoeveel weerstand het gewas heeft tegen ziekten en plagen, tegen droogte of juist overstroming en dus zowel voor inkomenszekerheid voor de boer en de duurzaamheid van productie.

Als branchevereniging voor de sector van zaden en jonge planten zijn wij erg verheugd dat deze prijs binnen onze sector wordt uitgereikt. Het werken aan een duurzame maatschappij is de verantwoordelijkheid van eenieder. Wij zijn trots dat met deze prijs voor de heer Groot ook wij als sector gezien worden met onze bijdragen aan verduurzaming van de land- en tuinbouw. Die duurzaamheid zit onze sector in de genen. Immers, met zaden en jonge planten en met onze specifieke kennis en methoden kunnen we een bijdrage leveren aan het gezonder, socialer, duurzamer en kleurrijker maken van onze wereld. Niet alleen voor de huidige, ook voor de toekomstige generaties. 

Op 16 oktober wordt Wereldvoedseldag internationaal gevierd. In 1979 is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen, een dag waarop er internationaal aandacht wordt besteed aan voedselzekerheid in de wereld.

De World Food Prize werd in 1986 ingesteld door Nobelprijs voor de Vrede-winnaar Norman Borlaug. Hij wilde daarmee wetenschappers en anderen die zich hebben ingezet voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel erkenning geven. De prijs wordt uitgereikt op 17 oktober in Des Moines, Iowa.

Interessante links: